tháng tư 2015 - Dàn Karaoke Gia Đình Cao Cấp - Cường Audio
Tổng tiền: